Doprava ZDARMA pro ČR i SR (doručení do 48 hodin)

Jak moc je rozšířená erektilní dysfunkce?

1/52/53/54/55/5 (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Skupina výzkumníků si nedávno stanovila za cíl prozkoumat prevalenci erektilní dysfunkce.

Hodnotili také důkazy o souvislosti erektilní dysfunkce s kardiovaskulárním onemocněním a úmrtností.

Erektilní dysfunkcí se rozumí neschopnost dosáhnout erekce, nebo udržet takovou erekci, která by byla dostatečně pevná pro sexuální styk. 

V některých případech může být erektilní dysfunkce známkou vnitřního zdravotního problému, jako je např. vysoký krevní tlak nebo obezita.

V jiných případech může být hnací silou psychologický problém.

rozšíření erektilní dysfunkce

 

I přes to, že erektilní dysfunkce se považuje na vcelku běžnou záležitost, bylo těžké dopátrat se její přesné prevalence: studie přinesly širokou škálu výsledků.

To má celou řadu důvodů. Jedním z nich je také to, že výše uvedená definice ED je pouze subjektivní.

Nedávno se skupina vědců rozhodla získat přesnější představu o výskytu tohoto zdravotního stavu.

Zároveň chtěli získat vyšší míru porozumění tomu, jak může erektilní dysfunkce souviset s kardiovaskulárním onemocněním a úmrtností.

Jejich výsledky byly zveřejněny v časopise BJU International.

 

Je erektilní dysfunkce narůstající problém?

Podle autorů výskyt erektilní dysfunkce narůstá. Vysvětlují, že v roce 2000 činily roční výdaje na léčbu erektilní dysfunkce ve Spojených státech 330 miliónu dolarů, zatímco v roce 1994 to bylo 185 miliónů dolarů.

Tento nárůst je pravděpodobně způsoben větším množstvím důvodů.

Rizikovým faktorem je např. že věk a populace Spojených států stabilně stárne.

Dalšími souvisejícími problémy a rizikovými faktory jsou obezita a cukrovka, které jsou také na vzestupu.

Porozumění závažnosti a rozsahu erektilní dysfunkce je tak důležitější, než kdy dřív.

Za účelem výzkumu použili výzkumníci data z předchozích studií. Dohromady vyčlenili 41 relevantních studií, které zkoumají prevalenci erektilní dysfunkce nebo její roli v jiných potížích.

Vědci objevili neuvěřitelnou rozmanitost: prevalence se pohybovala od pouhých 3 % k 76,5 %.

 

Proč tak široká škála?

Autoři zkoumali také to, jak různé přístupy k posuzování erektilní dysfunkce ovlivňují výsledky.

Mezinárodní index erektilní dysfunkce je dotazníkovou metodou. Studie, které použili tuto konkrétní metodu zjistily prevalenci mezi 13,1 – 71,2 %.

Dalším standardním způsobem měření erektilní dysfunkce je dotazník, který byl původně navržen pro Studii stárnutí mužů v Massachusetts.

Práce, které použily tuto metodu, hodnotili prevalenci mezi 15,5 – 69,2 %.

I přes to, že obě výše uvedené metody jsou nejběžnější, některé studie použili jiné, méně známé metody.

Studie, které použily tyto metody, předložily výsledky s nejvyšší mírou prevalence (3 % a 76,5 %).

To ukazuje na to, že výzkumná metoda pravděpodobně ovlivňuje výsledky.

Ukazuje se také, že studie došly k velmi odlišným závěrům bez ohledu na to, jaká metoda měření erektilní dysfunkce byla použita.

Autoři také sdělili souhrnné výsledky z různých zeměpisných oblastí:

  • Evropa: 10-  76,5 %
  • Asie: 8 – 71,2 %
  • Oceánie: 40,3- 60,69 %
  • Afrika: 24 – 58,9 %
  • Severní Amerika: 20,7 – 57,8 %
  • Jižní Amerika: 14 – 55,2 %

Rozdílnost ve výsledcích mezi jednotlivými oblastmi je pravděpodobně způsobena širokou škálou působících vlivů, včetně prostředí, genetiky a životního stylu.

Vliv mohou mít také kulturní normy a to, jak je jedinci příjemné o erektilní dysfunkci hovořit.

Vědci celkově zjistili, že nejdůležitějšími rizikovými faktory pro vznik erektilní dysfunkce jsou věk, obezita, cukrovka, deprese, nadměrná konzumace alkoholu a kouření.

 

Erektilní dysfunkce a kardiovaskulární onemocnění

Když vědci pátrali po souvislosti mezi erektilní dysfunkcí a kardiovaskulárním onemocněním, našli pro ni ohromné množství důkazů.

Byla pozorována zvýšená prevalence a incidence velkého množství zdravotních potíží, včetně infarktu myokardu, ischemické choroby srdeční, hypertenze, mrtvice, anginy, aterosklerózy a periferního cévního onemocnění.

Objeven byl také vztah mezi erektilní dysfunkcí a úmrtností. 

“Muži s erektilní dysfunkcí měli vyšší riziko úmrtnosti z jakýchkoli příčin, stejně tak úmrtnosti z důvodu kardiovaskulárního onemocnění.”

Autoři nicméně dodávají, že většina studií, kterými se zabývali, byla průřezových, takže data byla sebrána od všech účastníků v jednom určitém okamžiku.

To znamená, že není možné rozdělit příčinu a následe. Kardiovaskulární onemocnění může zvýšit riziko vzniku erektilní dysfunkce nebo naopak.

Autoři došli k závěru, že:

“Globální prevalence erektilní dysfunkce je vysoká a pro kvalitu života mužů a jejich partnerů představuje velkou zátěž.

Lékaři by měli zvážit vyšetření ohledně erektilní dysfunkce u rizikových pacientů, protože oni sami o tom nemusejí chtít mluvit dobrovolně.”

Tato studie potvrzuje dvě věci, které byli zdravotníkům již známé:

  • Je obtížné stanovit prevalenci erektilní dysfunkce
  • a také to, že erektilní dysfunkce souvisí s kardiovaskulárním onemocněním.

 

Další články o příčinách, projevech a léčbě erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce a léčebné terapie
Erektilní dysfunkce – vše o příčinách, projevech
9 nečekaných příčin erektilní dysfunkce
Léčba erektilní dysfunkce – léky, operace a cviky
Fakta o ED

vimax facebook

(ODBORNÝ ZDROJ ČLÁNKU)

Jak se rychle zbavit nechtěné erekce v 7 krocích?
Erektilní dysfunkce je mezi mladými muži mnohem běžnější než kdy dříve
Doprava ZDARMA po celé ČR
Diskrétní balení a doručení
60 denní garance na vrácení peněz
Osobní odběr po celé ČR