Doprava ZDARMA pro ČR i SR (doručení do 48 hodin)

Erektilní dysfunkce (ED) – vše o příčinách, projevech, léčbě a změnách, které byste měl podstoupit

1/52/53/54/55/5 (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Erektilní dysfunkce. Podle průzkumů jí trpí až 54 % mužů ve věku 35 až 65 let. Jedná se o nejčastější sexuální mužský problém.

Mezi její hlavní příčiny patří diabetes, obezita, alkoholismus, závislost na omamných látkách, kouření či kardiovaskulární nemoci.

DOVÍTE SE:

  • Co to erektilní dysfunkce vlastně je?
  • Jak se projevuje?
  • Jaké jsou její další příčiny?
  • Dá se léčit, anebo se s tím už muž musí navždy smířit?

Vše najdete v tomto komplexním článku o erektilní dysfunkci.

erektilní dysfunkce

 

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je stav, kdy muž dlouhodobě nemůže dosáhnout normální a pevné erekce a nemůže tak mít uspokojivý sexuální styk.

Setkat se můžete také s lidovými výrazy jako „nepostavil se mu”, „už mu tak tvrdě nestojí”, „je impotent”. Nejčastěji se jedná o problém spojený s kardiovaskulárním onemocněním.

První zmínky o erektilních dysfunkcích popisují už staří Egypťané před více než dvěma tisíci lety.

Podle Wikipedie se pojmem erektilní dysfunkce (zkráceně ED) označují u mužů přetrvávající potíže při dosahování a udržení erekce dostatečné pro úplný pohlavní styk. Často je používán výraz impotence.

ED ovšem nemá nic společného s plodností nebo schopností prožívat orgasmus. ED postihuje erekci, a tím znemožňuje se do tohoto stadia vůbec dostat.

V současnosti trpí erektilní dysfunkcí přibližně 160 milionů mužů po celém světě.

A nemluvíme pouze o nízkopříjmové sociální skupině, ale o všech mužích bez ohledu na sociální postavení, výši platu nebo kvalitě vzdělání.

Bohužel se ze všech těchto mužů přijde léčit jen zhruba 10 %. A to je velice málo.

BEZPEČNÝ TIP: Kanadský Vimax sice erektilní dysfunkci neléčí, každopádně podporuje erekci a funguje i jako prevence před ED. 

 

SLOVNÍK: Erektivní dysfunkce

Nesprávně se někdy mezi lidmi a ve vyhledáváních na internetu objevuje také pojem erektivní dysfunkce. To je ale nesprávné pojmenování tohoto problému.

Jediný správný název problému s erekcí je erektilní dysfunkce.

 

Erektilní dysfunkce u mladých mužů

Možná si teď říkáte, že vás se to netýká, že je erektilní dysfunkce problémem pouze seniorů. Bohužel je ale opak pravdou.

Dokonce už i dvacetiletí mladí muži mohou mít problémy s erekcí. Erektilní dysfunkce představuje u velice mladých mužů nejčastěji prediktor nějakého závažného kardiovaskulárního onemocnění v časovém horizontu 2 – 5 let.

Pokud jste tedy velice mlád a nemáte zatím žádné jiné zdravotní potíže, rozhodně to nepodceňujte a navštivte svého lékaře.

Může se totiž jednat o nějaké velice závažné onemocnění, které je sice ještě skryté a nepůsobí vám žádné jiné potíže, ale do pár let to může být seriózní problém.

 

Co není erektilní dysfunkce?

Na druhou stranu si nepleťte erektilní dysfunkci a předčasnou ejakulaci.

  • Erektilní dysfunkce je stav, kdy muž nemůže dosáhnout pevné erekce a nemůže tak vůbec dojít k sexu.
  • Kdežto u předčasné ejakulace muž většinou erekce dosáhne, dokonce může dojít i k sexu, ale velice rychle, do několika sekund, se udělá, a tudíž není jeho partnerka dostatečně uspokojená.

 

Stupně erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce není pouze jedna. Existují hned čtyři stupně erekce.

1. stupeň tvrdosti erekce – penis je trochu zvětšený oproti běžnému stavu, ale ještě není zcela pevný. Pokud během sexuální stimulace pravidelně dosahujete tohoto stupně erekce, měl byste neprodleně navštívit svého ošetřujícího lékaře.

2. stupeň tvrdosti erekce – penis je tvrdší, ale stále mu chybí dostatečná tvrdost pro vniknutí do vaginy. Pokud se to stává pravidelně, je opět nutné zvážit návštěvu odborníka.

3. stupeň tvrdosti erekce – penis je tvrdý a připravený pro vniknutí do vaginy, ale stále není zcela pevný.

4. stupeň tvrdosti erekce – je ten správný a ideální stav erekce.

 

Příčiny erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce může vzniknout na základě nejrůznější plejády faktorů a podnětů. Základní strůjce těchto problémů dělíme na organické (vaskulogenní, neurogenní, endokrinní, diabetické, anatomické) a psychogenní.

Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. doplňuje:

ED je zhruba v 80 % podmíněna příčinou organickou, zbylých 20 % připadá na příčiny psychogenní.

Z organických příčin je nejčastější porucha vaskulogenní, která vede k nedostatečnému přítoku krve do kavernózních těles penisu.

Z vaskulogenních příčin převažují ateroskleróza cévní stěny a porucha funkce cévního endotelu, která aterosklerózu většinou doprovází, ale může být příčinou ED sama o sobě.

 

Mezi nejčastější a nejběžnější spouštěče erektilní dysfunkce patří:

MUDr. Václav Urbánek, CSc. vysvětluje původ erektilní dysfunkce:

Většina případů erektilní dysfunkce má původ ve více než jedné příčině. Jinými slovy, poruchy ztopoření dosti často vznikají vícefaktorově či multifaktoriálně.

I u těch mužů, kde je erektilní dysfunkce dána hlavní příčinou organickou, možno říci tkáňovou, se při málo úspěšných pokusech o pohlavní styky zákonitě přidružuje individuálně různě velká psychická nadstavba.

 

Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky, popisuje:

Problémy s erekcí bývají pouze z jedné pětiny psychogenního původu, ač jde často o spojité nádoby, za zbylých 80 procent případů mohou především strukturální, tedy tělesné příčiny.

Ty nejčastěji souvisí se stavem cévní stěny. K poruchám dochází, když topořivá tělíska v penisu nejsou dostatečně naplněna krví, což znemožňuje aktivaci spouštěcího nebo udržovacího mechanismu erekce.

Stav a průchodnost drobných cév, které přivádějí krev do topořivých tělísek, závisí na věku a životním stylu jedince.

 

Psychogenní erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce souvisí i s vašim psychickým rozpoložením, jak uvádí uznávaný odborník v oblasti sexuologie MUDr. Václav Urbánek, CSc:

Při vzniku výrazných poruch ztopoření penisu (odborně řečeno při vzniku erektilní dysfunkce) se může uplatňovat celá řada rozmanitých příčin, které se v mnoha případech různě kombinují.

Podílet se mohou jednak faktory psychické, a to „nejistota z očekávání“, partnerské či manželské konflikty, nedostatek sebedůvěry a pokles nálady v důsledku stresu, deprese, situační či generalizované úzkosti.

A dále to mohou být faktory organické, v první řadě cévní (tepenné, žilní, popřípadě kombinace obou složek) a faktory pramenící z poruch nervové soustavy; dále příčiny místní neboli lokální včetně anomálií a zánětlivých onemocnění pohlavních orgánů, stavy po operacích (zejména prostaty), úrazy pánve, odchylky ve fungování žláz s vnitřní sekrecí.

Dobře je znám vztah erektilních dysfunkcí k některým celkovým onemocněním, jako je zvýšený krevní tlak, cukrovka či povšechné kornatění tepen neboli ateroskleróza.

Nezřídka se mohou uplatňovat vlivy toxické (nikotin u silných kuřáků, alkohol či jiné návykové látky) a lékové (například při nutnosti dlouhodobě užívat tablety proti zvyšování krevního tlaku).

Na vině mohou být také nejrůznější psychické poruchy, deprese, přepracovanost, stres či jen obyčejný strach.

Vídám hodně mužů kolem čtyřicítky a padesátky, kteří jsou velmi úspěšní ve vysoce stresující práci a spousta z nich má erektilní dysfunkci,uvádí doktor Kevin Alan Walker.

 

Příznaky erektilní dysfunkce

Jak se erektilní dysfunkce pozná?

Erektilní dysfunkce se projevuje neschopností dosáhnout normální a pevné erekce, nedostatečným ztopořením penisu a neschopností udržet erekci. Ovšem vždy, za každých okolností, je potřeba tuto poruchu probrat se svým lékařem a stanovit správnou diagnózu.

Lékaři totiž říkají, že ne každé selhání můžeme považovat za poruchu erekce.

  • Jedno selhání ještě erektilní dysfunkci neznamená.
  • Až pokud se tyto projevy objevují příliš často a dostatečně dlouho, minimálně šest měsíců, může jít o skutečný problém.

Tato porucha má vliv nejen na sexuální zdraví muže, ale ovlivňuje také celkový zdravotní stav, partnerské, rodinné vztahy a také radost ze života.

 

Vyšetření erektilní dysfunkce

Pokud máte potíže s erekcí, není nic jednoduššího než navštívit svého ošetřujícího lékaře. Domluvte si s ním schůzku a svěřte se mu se svými problémy.

Přesně mu popište, v čem je problém, co vás tíží a s čím byste potřeboval pomoci. Třeba zjistíte, že jste naprosto normální a že žádné potíže nemáte.

Vyšetření není nijak bolestivé ani nepříjemné. V prvé řadě se totiž musíte ze svých potíží vypovídat. Nic víc, nic míň. Jen se zkrátka svěříte svému lékaři.

HODÍ SE VÁM: Jak zlepšit erekci sám doma a svépomocí ještě před návštěvou urologa?

jak zlepšit erekci

 

 

Pokud se mu nebude situace pozdávat, může si vás prohlédnout. Zatím se ale pořád jedná o tradiční vyšetření u lékaře, ze kterého nemusíte mít obavy.

Jestliže je to nutné, může vás doktor poslat za urologem či za sexuologem. Ti už budou danou situaci hodnotit ze svého odborného pohledu.

Může vám být doporučena speciální léčba, anebo jen více klidu a odpočinku. To už pak záleží na vašich konkrétních problémech.

Pro úspěšnou léčbu je totiž nejdůležitější správná diagnostika tohoto onemocnění.

 

Léčba erektilní dysfunkce

Jak se zbavit erektilní dysfunkce? Jak na erektilní dysfunkci? Jak se léčí erektilní dysfunkce? Erektilní dysfunkce se léčí několika možnými způsoby.

 

Léky na erektilní dysfunkci

Asi nejznámější a nejpopulárnější formou léčby erektilní dysfunkce je léčba léky na erektilní dysfunkci. „Modrá pilulka”, „Španělské mušky”, „Tabletka lásky”. Asi už tušíte, kam tím míříme. Ano, spadá zde světoznámá Viagra, a dále také Spedra, Levitra, či Cialis.

Jedná se o léky patřící do kategorie inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Tyto léky napomáhají v uvolňování oxidu dusnatého z neuronů v penisu a tím vyvolávají v buňkách hladkého svalstva kaskádu dějů, jejichž výsledkem je erekce.

MĚJTE PŘEHLED: Rozdíly mezi léky na erekci a doplňky stravy.

 

Léčba rázovou vlnou

Druhou možností léčby erektilní dysfunkce je léčba rázovou vlnou. Rázová vlna je akustické vlnění podobné třeba ultrazvuku.

Úspěšnost této léčby je udávána v rozmezí 50 – 82 %. Je zcela bezbolestná a nemá žádné vedlejší účinky.

Pacienti léčbu velmi dobře snášejí, proto nejsou potřeba dokonce ani žádná analgetika. Léčba rázovou vlnou vyjde na zhruba 10 000 Kč – 20 000 Kč. Léčba není hrazena pojišťovnou.

 

Chirurgická léčba erektilní dysfunkce

V případě, že předchozí dvě možnosti selžou, tabletky nezabírají a ani léčba rázovou vlnou nemá požadovaný efekt, přichází na scénu chirurgická léčba erektilní dysfunkce jako léčba poslední linie.

Jedná se o implantaci penilního implantátu do penisu, který dokáže doslova stisknutím jediného tlačítka vyvolat erekci.

Lékaři udávají téměř 100% efektivitu tohoto řešení. Na druhou stranu přináší s sebou tato operace klasická rizika spojená s chirurgickým zákrokem. Člověk tedy musí zvážit, zda mu to za to skutečně stojí.

Bohužel implantát je pouze „konstrukce“, která drží penis ve vzpřímeném stavu, ale samotná kondice penisu se zákrokem nezlepšuje.

 

Okamžitá změna životního stylu

V neposlední řadě souvisí s jakoukoliv léčbou erektilních potíží i změna životního stylu.

Nelze léčit erektilní dysfunkci jakoukoliv metodou a k tomu kouřit několik krabiček cigaret denně, být závislý na omamných látkách, mít nadváhu nebo nějaké kardiovaskulární onemocnění.

V prvé řadě je tedy potřeba udělat razantní změnu ve svém vlastním životě, zlepšit svůj životní styl, dát svůj zdravotní stav do pořádku a až pak je možné přemýšlet nad kvalitou erekce a partnerského vztahu.

Nemusíte se ale ničeho bát. Úspěšnost léčby erektilní dysfunkce je dnes velice vysoká. Pokud se tedy odhodláte k prvnímu kroku, a to k návštěvě lékaře, máte prakticky vyhráno. Základní podmínkou je totiž přesná diagnostika.

 

Přírodní léčba a erektilní dysfunkce a podpora erekce

Samozřejmě existují i alternativní způsoby léčby erektilní dysfunkce. Jejich úspěšnost je sice diskutabilní, ale mnohým mužům už pomohla. Proto si i přírodní léčbu erektilní dysfunkce tady zmíníme.

Do této kategorie spadají zejména bylinky, přírodní složky, extrakty z rostlin a doplňky stravy. Jedná se o zcela neškodnou formu léčby, která s sebou nepřináší žádné vedlejší účinky. Otázkou ovšem zůstává, nakolik je skutečně účinná.

Mnozí odborníci její účinky přirovnávají pouze k placebo efektu, jiní jí skutečně věří. Záleží pouze na vás, na jakou stranu se přikloníte.

NAUČTE SE? Jak konečně vybrat účinný a bezpečný doplněk na erekci, který pomůže?

Mezi nejúčinnější bylinky v léčbě erektilní dysfunkce patří maca peruánská, kotvičník zemní, pískavice řecké seno, ginkgo biloba, ženšen pravý či saw palmetto.

Avšak v tomto případě se nejedná o oficiální cestu léčby erektilní dysfunkce. Bylinky vám sice mohou pomoci tonizovat erekci, ale nemohou vám zcela vyléčit vaše problémy v posteli. Proto je vždy nejlepší obrátit se na svého praktického lékaře.

Kanadský VIMAX obsahuje tyto nejsilnější byliny s prokrvujícím účinkem. 

Mírně, ale dlouhodobě roztahuje cévy v penisu, díky čemu zpevňuje a posilňuje erekci.

 

SLOVO REDAKCE:

Erektilní dysfunkce je v dnešní době velice dobře léčitelná. Základním stavebním prvkem úspěchu je ovšem návštěva lékaře.

Člověk se nesmí bát ani stydět mluvit o svých potížích s odborníkem. Jen tak můžete docílit úspěchu a konečně vyřešit své potíže.

Obrátit se můžete nejen na svého praktického lékaře, ale i na urologa nebo sexuologa. Ti všichni vámi radí podají pomocnou ruku. A ani vás to nebude bolet. Stačí se jen svěřit.

 

Další články o příčinách, projevech a léčbě erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce a léčebné terapie
Erektilní dysfunkce – vše o příčinách, projevech
9 nečekaných příčin erektilní dysfunkce
Léčba erektilní dysfunkce – léky, operace a cviky
Fakta o ED

vimax facebook

Problémy s erekcí - seznam typů, běžné příčiny, metody nejrychlejší léčby a pomoci
Potraviny na erekci - bezpečná a levná metoda silnějšího prokrvení penisu na každý den
Doprava ZDARMA po celé ČR
Diskrétní balení a doručení
60 denní garance na vrácení peněz
Osobní odběr po celé ČR