Doprava ZDARMA pro ČR i SR (doručení do 48 hodin)

Nová studie vyvrací mýtus, že antikoncepční prostředky zabíjí libido

1/52/53/54/55/5 (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Antikoncepční pilulka je jedním z nejpopulárnějších antikoncepčních prostředků u žen v reproduktivním věku. Poslední výzkum se zaměřuje na zkoumání jejího efektu na ženskou sexuální touhu.

Centrum pro kontrolu chorob a prevenci (CDC) v roce 2012 sdělilo, že 62% žen reproduktivního věku užívá nějaký druh antikoncepce.

28% z nich (neboli 10,6 milionu žen ve Spojených státech) užívá antikoncepční pilulky, což z nich dělá nejpopulárnější metodu antikoncepce.

Navzdory všeobecné víře, že antikoncepční pilulky snižují ženské libido, jsou důkazy na podporu tohoto tvrzení smíšené nebo neprůkazné.

Komplexní přehled existujících výzkumných zpráv uvádí, že účinky hormonálních antikoncepcí na sexuální touhu žen jsou protichůdné a „nedostatečně prostudované“, přičemž pouze malé procento žen uvádí buď zvýšení nebo snížení libida.

Vzhledem k tomuto nedostatku důkazů se vědci z univerzit v Kentucky a Indianě rozhodli zkoumat dopad orální hormonální antikoncepce na sexuální touhu žen.

Výsledky byly publikovány v The Journal of Sexual Medicine.

antikoncepce a libido

 

Zkoumání účinků různých druhů antikoncepcí na ženské libido

Autoři nové studie poukazují na to, že předchozí výzkum byl v použité metodologii nedůsledný.

Některé studie například nerozlišovaly mezi různými druhy antikoncepcí, zatímco jiné nezahrnuly do výzkumu ne-hormonální kontrolní skupiny.

Autoři poznamenávají, že předchozí studie navíc nezohledňovaly kontext partnerského vztahu související s použitím antikoncepce a sexuální chování partnerů.

Pod vedením Dr. Kristen Mark provedli vědci dvě oddělené výzkumné studie. Obě studie zkoumají vliv různých druhů antikoncepce na sexuální touhu žen.

Studie také zkoumají sexuální touhu mužů, kteří byli ve vztahu se ženou užívající antikoncepční prostředek.

První studie se zaměřuje na to, jak užívání antikoncepce ovlivňuje různě dlouhé vztahy heterosexuálních partnerů, zatímco druhá studie zkoumá tento vliv z dlouhodobého hlediska.

Vědci zkoumali s použitím Dotazníku sexuální touhy (SDI) dva druhy sexuální touhy: samostatnou nezávislou a dyadickou. Popisují tak libido, které má žena sama o sobě a které s partnerem.

SDI je 14 položkový dotazník navržený k měření sexuální touhy s pomocí kognitivních termínů, na rozdíl od jiných metod měření, které používají behaviorální postupy.

Co se týče typu antikoncepce: Dr. Mark s týmem vytvořila 3 skupiny podle kategorií:

  • orální hormonální,
  • jiná hormonální,
  • nehormonální.

Celkově vědci zkoumali sexuální touhu u více než 900 lidí.

 

Pilulka “nezabíjí” sexuální touhu

Studie ukázala, že druh antikoncepce výrazně ovlivňuje samostatnou i dyadickou sexuální touhu.

  • Ženy, které užívali ne- hormonální antikoncepci, uváděly vyšší samostatné libido než ženy, které užívali hormonální prostředky.
  • Ale ženy užívající orální hormonální antikoncepci měly vyšší míru dyadické sexuální touhy než ty ženy, které užívaly ne-hormonální antikoncepci.

Sexuální touha mužských partnerů se zdála nezměněná v závislosti na typu antikoncepce jejich partnerek.

Při zaměření se vědců na kontextuální informace, jako jsou např. délka vztahu a věk, nebyly již rozdíly tak výrazné.

To naznačuje, že kontextové faktory na sexuální touhu výraznější vliv než použitý typ antikoncepce.

Sexuální touha se výrazněji odvíjela délkou a trváním vztahu než typem použité antikoncepce.

Při zkoumání párů navíc vědci nezjistili žádnou souvislost mezi druhem antikoncepce a samostatnou nebo dyadickou sexuální touhou u mužů a u žen.

Dr. Mark zdůrazňuje potřebu „vyvrátit mýtus“, že antikoncepční pilulky mohou libido snižovat.

Dr. Kristen Mark:

“Ženy někdy pátrají po něčem, čím by vysvětlily změny týkající se jejich sexuální touhy, která v průběhu jejich života není neměnná.

Obecně přijímaná je informace, že hormonální pilulky snižují sexuální touhu.

Moji vysokoškolští studenti často říkají, že slyšeli, že antikoncepční pilulky způsobují nezájem o sex: ‚Takže jaký to má tedy smysl?’

Naše zjištění jsou jasná: pilulky nezabíjejí sexuální touhu. Tento výzkum pomáhá vyvrátit tento mýtus a snad i zbaví naši společnost tohoto běžného kulturního scénáře.”

Hlavní autorka také trvá na tom, že kontextuální faktory jsou mnohem silnějším ukazatelem sexuální touhy než typ používané antikoncepce.

V důsledku toho Dr. Mark nyní zkoumá vliv dalších kontextuálních faktorů, jako je např. nestejná touha, na ženské libido.

K tomu dochází, když jeden z partnerů má výrazně nižší nebo vyšší sexuální touhu než ten druhý.

vimax facebook

(ODBORNÝ ZDROJ ČANKU)

Zdravotní příčiny nízkého libida u mužů a u žen - identifikujte je a vyléčte
Sexuální dysfunkce a dlouhodobé užívání opiátů - je rizikové?
Doprava ZDARMA po celé ČR
Diskrétní balení a doručení
60 denní garance na vrácení peněz
Osobní odběr po celé ČR