Doprava ZDARMA pro ČR i SR (doručení do 48 hodin)

Má erektilní dysfunkce vliv na pracovní produktivitu? Studie od Pfizeru souvislost potvrzuje

1/52/53/54/55/5 (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Erektilní dysfunkce ovlivňuje celosvětově podstatné množství mužů. Nedávná studie financovaná průmyslovým odvětvím využila data s 8 zemí a ptá se, zda tento zdravotní problém může snížit produktivitu v zaměstnání.

erektilní dysfunkce a produktivita

 

Lékaři definují erektilní dysfunkci (ED) jako neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci, která by byla dostatečná pro sexuální styk.

I přesto, že výpočet prevalence je náročný, odhaduje se, že ED ovlivňuje více než polovinu mužů ve věku 40-70 let.

Je znepokojivé, že problém se jeví jako narůstající. Podle jedné studie se v roce 1955 ED týkala 152 miliónů mužů v celosvětovém měřítku.

Autoři studie předpovídají, že v roce 2025 bude toto číslo více než dvojnásobné, tedy 322 miliónů.

Jak se ED stává běžnější, vědci jsou odhodlanější v touze porozumět, jak tím může být ovlivněna populace obecně.

Autoři poslední studie, která byla zaměřena na tento problém, se soustředili především na “ztrátu pracovní produktivity, snížení aktivity, kvalitu života související se zdravím.”

Jejich studie pracuje s daty z 8 zemí: Brazílie, Čína, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Velká Británie a Spojené státy.

Výzkumníci nedávno publikovali svá zjištění v The International Journal of Clinical Practice

 

Důsledky erektilní dysfunkce až za hranice ložnice

Starší studie ukázaly, že ED může negativně ovlivnit kvalitu života, pouze několik z nich se však soustředilo na vliv ED na pracovní produktivitu.

I přes to, že na tyto otázky změřili vědci v různých světových zemích, studie je těžké porovnat.

Důvodem je zejména použití rozdílných výzkumných metod pro posouzení ED a kvality života.

Autoři současné studie si kladli za cíl vytvoření “robustnějšího a konzistentnějšího přístupu.”

K výzkumnému šetření použili autoři dotazníková data od 52 697 mužů ve věku 40 až 70 let. Dotazník zahrnoval otázky ohledně příznaků ED v posledních 6 měsících, zhoršení v práci a dalších aktivitách a vlastní hodnocení kvality života.

Průzkum rovněž zaznamenal informace o řadě dalších faktorů, včetně věku, příjmů domácnosti, zaměstnání, rodinném stavu, stupni vzdělání, obecném zdraví, body mass indexu (BMI), užívání tabáku a alkoholu a dalších zdravotních záležitostí. 

Pracovní produktivita byla hodnocena pomocí dotazníku, který pokrýval mimo jiné absenci a nutnost být stále v práci (práce v případě zdravotních potíží).

  • Napříč všemi zeměmi se ukázalo, že ED se týká 49,7 % účastníků výzkumu.
  • Prevalence kolísá od 45,2 % ve Velké Británii do 54,7 % v Itálii.

 

Demografie erektilní dysfunkce – u koho se projevuje nejčastěji?

U mužů s ED byla častější obezita, kouření tabáku, nadměrné pití alkoholu a nedostatek cvičení.

Také se u nich častěji vyskytovaly další zdravotní potíže. Všechny tyto proměnné mohou potencionálně snížit produktivitu v práci, takže je vědci ve své analýze zohlednili.

Dle očekávání ED významně ovlivnila produktivitu práce i po zohlednění výše uvedených proměnných. 

“Po kontrole kovariančních proměnných měli muži s ED (oproti mužům bez ED) vyšší míru zhoršení v U.S. (2,11krát větší zhoršení celkové produktivity práce).”

Nejvýraznější zhoršení produktivity bylo zjištěno ve Velké Británii, kde byla produktivita 2,66 krát nižší u mužů s ED než u mužů bez ED.

  • Ve všech oblastech muži s ED měli v posledních 7 dnech větší absenci z důvodu nemoci než muži bez ED (7,1 % versus 3,2 %).
  • V případě nutnosti být stále v práci (22,5 % versus 10,1 %) to bylo podobné. 

“Absence, nutnost být v práci, celková ztráta produktivity práce a oslabení aktivity byly u mužů s ED více než dvojnásobné oproti mužům bez ED.”

Také předchozí studie došly k závěru, že skóre kvality života ve všech oblastech u jedinců s ED bylo nižší než u těch, kteří ED nemají. 

“Tato studie ukazuje, že ED zůstává rozšířeným problémem, který ovlivňuje produktivitu práce a  absenci,” spoluautor Wing Yu Tang.

Starší autor Tarek Hassan dodává:

“Všeobecné pokrytí dat, které pramení z 8 zemí, také naznačuje, že tento problém je všudypřítomný napříč různými zeměmi.”

 

Zpochybňování zjištění

Studie má výrazná omezení. Za prvé, dotazníková data mohou být nespolehlivá: např. lidé mohou chybně sdělovat, kolikrát si brali z práce volno, ať už omylem nebo vlivem vnímaných kulturních očekávání.

Dále vědci v této studii hodnotili ED pomocí 5-ti bodové škály nikoli pomocí lékařského hodnocení.

Škála nabízí způsob, jakým odpovídat na otázky ohledně příznaků ED. Pohybuje se od 1 (vůbec žádné) do 5 (hodně).

Jedinci, kteří sami sebe hodnotili v rozmezí 2 – 5 byli označeni jako ti s ED. Je možné argumentovat, že jedinci, kteří se označili např. jako stupeň 2 nemuseli splňovat překročit hranici pro lékařskou klasifikaci ED.

I přes to, že vědci ve své analýze zohlednili množství proměnných, nemohou potvrdit, že ED způsobuje pokles produktivity práce, protože se jedná o průřezovou studii. 

Mimo to mohly výsledky ovlivnit další proměnné, které vědci do své analýzy nezahrnuli.

Za povšimnutí stojí fakt, že tato studie byla podporována Pfizerem, který produkuje známý lék na ED – Viagru.

Dva autoři citovaní výše jsou zaměstnanci Pfizera a další tři autoři této práce byli v době studie jeho placenými konzultanty.

Navzdory těmto omezením se jedná o zásadní oblast výzkumu.

Jak se ED stává stále rozšířenější, je důležité pochopit její dopad na všechny aspekty života jednotlivce i společnosti jako celku.

 

Další články o příčinách, projevech a léčbě erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce a léčebné terapie
Erektilní dysfunkce – vše o příčinách, projevech
9 nečekaných příčin erektilní dysfunkce
Léčba erektilní dysfunkce – léky, operace a cviky
Fakta o ED

vimax facebook

(ODBORNÝ ZDROJ ČLÁNKU)

Průměrná velikost penisu je od 12 do 16 cm v erekci. Nestrachujte se zbytečně.
Je erektilní dysfunkce raným příznakem kardiovaskulárního onemocnění? Bohužel ano, potvrzují studie
Doprava ZDARMA po celé ČR
Diskrétní balení a doručení
60 denní garance na vrácení peněz
Osobní odběr po celé ČR